i-lys-av-doden


Om Jeanett

En helt alminnelig kvinne på 38 år fra Oslo, med en litt ualminnelig stor interesse for hvordan døden påvirker oss og livet vårt. Bosatt på Grunerløkka med samboer og barn; svært glad i musikk, folk, festivaler, grønn mat, selvutvikling, mellom-menneskelige samtaler og det å ha et skråblikk på det meste vi mennesker holder på med, og således hvordan samfunnet vårt formes og ser ut. Engasjert som journalist i studentradioen Radio Nova 2002-04, og nå altså på vei til å børste støvet av programleder-kunnskapene mine i den flunka nye podkasten I lys av døden som rulles ut høsten 2020 (og som denne nettsiden er dedikert til). 

Siden tiden i Radio Nova har jeg holdt på med masse forskjellig: reist mye og bodd/jobbet/studert i flere land, fullført en samfunnsvitenskapelig mastergrad og et årsstudium i medievitenskap. Av jobb i Norge har jeg i hovedsak vært lærer for ungdom og voksne innvandrere, samt jobbet innen rusomsorgen, – med sporadiske skribent-oppdrag på si. Med andre ord er den røde tråden i min arbeidserfaring og interesse formidling, omsorg og veiledning.

Som 3 x nær pårørende, tidligere lærer og småbarnsmor, er jeg opptatt av ulike etater, organisasjoner og institusjoners samfunnsansvar i å alminneliggjøre og menneskeliggjøre døden i større grad. Etter over ett år med research til podkasten I lys av døden, har jeg innsett hvor mye vi har å lære og dele om de mange eksistensielle, etiske, medisinske, åndelige, filosofiske, juridiske og praktiske forhold knyttet til døden.

Mer om hvorfor å podkaste om døden er viktig under dette bildet hvor jeg tenker på nettopp det. Hvorfor lage denne podkasten? 

Siden jeg var ung og kom over begrepet "Memento Mori" har det "å huske på at jeg skal dø" (og med det at alle andre rundt meg skal dø), gitt meg viktige perspektiver i ulike (spesielt tøffe) situasjoner i livet. Ikke sjeldent har det opplevdes forløsende å være meg bevisst mitt eget bittelille, korte (og privilegerte) liv i den større sammenhengen, og reflektere over hvor ubetydelige mange av tingene vi mennesker kan få et oppheng i, er. Et av spørsmålene som ofte melder seg i en sånn tankerekke blir hva som er viktig – når alt det ubetydelige skrelles vekk. 

Svarene er selvsagt – og heldigvis – ikke de samme for oss alle, men jeg opplever at essensen i hva vi anser som viktig og meningsfylt i løpet av et "langt liv," ofte er ganske likt. Naturligvis avhenger betraktningene våre om slikt hvilke livserfaringer vi gjør oss og hvilken alder vi har, noe som jo er kjempeinteressant i seg selv, og som vil presenteres i en av episodene til I lys av døden. Uansett. Det å skape rom til å tenke over hvor skjørt livet i grunnen er og at vi alle en dag skal dø, gir etter min erfaring selve hverdagen, livet og relasjonene i dét en dypere mening. Ikke minst gir det meg en følelse av å være del av et vidunderlig fellesskap blant alt levende. Mitt mantra er altså at vi ved å bevisstgjøre oss slikt, samme hva vi står i i livet, kan oppleve at en større bevissthet til døden kan bidra til ytterligere tilstedeværelse og bedre helse. Ikke minst at vi tar gode valg.   

Etter å ha opplevd flere dødsfall i min egen familie, vennekrets og på jobb de siste 20 årene, har jeg fundert mye over hvilke ulike forhold vi mennesker har til død, sorg, kriser og relaterte temaer. Takket være Per Fugellis rause innsats angående livs- og dødsopplysning – inkludert oppfatningen om hvor lite folk flest snakker om døden – har jeg omsider innsett at jeg både deler og undres over den. For til tross for at døden som tema vies en del spalteplass i mediene, er det åpenbart at mange synes det er vanskelig å snakke om den. Selv på et eksistensielt og praktisk nivå og selv når den ikke er nærværende i folks liv. Dette fascinerer meg stort, på lik linje med at det gleder meg å oppleve at vi er stadig flere som innser at vi kan få en større bevissthet til livet ved å nærme oss døden som tema. 

Det er altså med glede å lese så mye nytt, ærlig, viktig og vakkert som skrives om døden, men som ihuga podkast-lytter har jeg oppdaget et vakuum blant alle programmene som handler om "meningen med livet". Det er rett og slett behov for en informativ, inspirerende, og undrende podkast om alt døden har å lære oss, mens vi lever.