i-lys-av-doden


Om I lys av døden

I lys av døden er en podkast om hvordan døden påvirker livet vårt – og samfunnet. Her skal programleder Jeanett Andrea Søderstrøm, snakke med et bredt spekter av fagfolk, helsepersonell, forfattere, pårørende og etterlatte, – om hvordan vi lever, jobber og finner mening i lys av døden.

For selv om vi er kommet langt på vei når det gjelder en større åpenhet om døden, så er døden som tema på mange måter fortsatt tabu – både blant mennesker, i mange familier og i samfunnet for øvrig. Riktignok finnes det mange forståelige årsaker til det, og de skal vi absolutt snakke om, men et av målene med programmet er altså å tråkke litt i Per Fugellis fotspor. Ved å dele erfaringer, betraktninger, skråblikk og historier fra livet i lys av døden, ønsker gjestene mine og jeg, Jeanett, å inspirere til mer åpenhet, refleksjon, inspirasjon og diskusjon. 

Podkastens innhold vil favne bredt, og jeg kan love at du vil lære mye; for temaene vi skal ta opp strekker seg fra eksistensielle, etiske og juridiske til filosofiske, medisinske og historiske forhold ved døden. Samme hva den respektive episoden handler om, så er mitt håp at du som lytter skal sitte igjen med en følelse av å ha fått mat til tankene. At du har tatt til deg ny informasjon som står til ettertanke, og at du kanskje kan bruke den til noe i livet ditt.

Lys til å bli med på podkastens reise via Facebook, også? Se her! 


Hvordan ble I lys av døden til?

Etter at fetteren min tok selvmord i januar 2019, slet jeg med vonde følelser fordi han og jeg hadde hatt en dårlig relasjon de siste årene. Nå som han var død ble jeg klar over min egen feighet ved aldri å ha tatt opp med ham det som gjorde vår relasjon vanskelig. I bisettelsen hans og minnesamværet etterpå, strømmet nye tanker og følelser på. Ikke at det i seg selv var nytt for meg i en slik situasjon, men først nå tvinnet de seg sammen som en rød tråd mellom tidligere erkjennelser jeg har gjort meg om livet i forbindelse med andre dødsfall. I nær familie, utvidet familie, på jobb, blant venner og kjente. Aha-opplevelsen gikk ut på at samtlige dødsfall jeg har opplevd i løpet av mine trettisyv år i livet, alle har gitt meg ulik lærdom. De har formet meg som menneske og hvordan jeg lever. På denne tiden hadde jeg gått en stund med en idé til en podkast om meningen med livet. Nå ble det helt klart for meg at jeg skulle lage en podkast om døden.

Når jeg siden har spurt andre om erkjennelser ala de beskrevet over, viser det seg at de fleste har det slik (noen først når de tenker godt etter). Og her må det vel legges til at det ofte kan finnes et skille mellom de som har opplevd alvorlig sykdom, og/eller å være en nær pårørende – og de som ikke har det. Realiteten er uansett at de som er så «heldige» ved å være spart for slike opplevelser, vet at erfaringen en dag kommer. 

Etter at jeg kom til mine nye selvforståelser i 2019, vokste det seg kjapt frem et sterkt ønske om å skape et større rom for å snakke om døden. At det var noe jeg i grunnen alltid hadde søkt, men ofte opplevd at ikke fantes. Nå kan jeg bekrefte at dette rommet faktisk allerede finnes, for det er overraskende mange som har mye å melde om døden og hvordan den påvirker oss og samfunnet vårt. Derfor liker jeg heller å si at min oppgave – sammen med gjestene – i podkasten I lys av døden, er å slå opp flere fargerike knagger på veggene i dette rommet. Knagger som vi alle kan henge dette store, tidvis fremmede og skumle temaet døden på.